TALOTUKI-Turva 100 Uudisrakentamiseen

Pientalorakentamisen laadun valvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvän (rakennuttajan) on hyvä palkata työmaalle erillinen rakennustyön valvoja. Usein kuitenkin rakennustyövaiheiden valvonta jää vastaavan mestarin tai rakennuttajan itsensä tehtäväksi. Valvontatyön lisäksi työmaalle tarvitaan ammattilainen, joka suorittaa erikoisosaamista ja laitteistoa vaativia tarkastuksia.

TaloTuki Oy on luonut kokemustensa ja erityisosaamisensa pohjalta palvelukokonaisuuden jonka tehtävänä on turvata osaltaan rakennusaikaista kosteudenhallintaa ja pienentää näin tulevaisuuden kosteus- ja sisäilmaongelmien syntyä. Palvelun tehtävänä on myös suunnitellun tai jopa paremman energiatehokkuuden saavuttaminen.

TALOTUKI-Turva 100 merkinnän saavuttaminen edellyttää neljän tarkastusosa-alueen suorittamista TaloTuki Oy:n toimesta. Nämä osa-alueet ovat:

Pinnoitusturva 25, Tiiveysturva 25, Lämpöturva 25, Vedeneristysturva 25

talotuki-turva-painike

Pinnoitusturva 25

 • Rakentamisessa betonin kosteus tulee määrittää aina suhteellisen kosteuden mittauksin
 • Pintakosteusmittarit on tarkoitettu ainoastaan kosteuserojen havainnointiin, samasta materiaalista saatavien vertailuarvojen avulla. Laitteen toiminta perustuu sähkön johtavuuteen rakenteen pintaosassa.
 • Osa betonin sisältämästä kosteudesta sitoutuu kemiallisesti ja osa pyrkii poistumaan haihtumalla
 • Pintakosteusmittari ei kykene erottamaan betonirakenteesta haihtumassa olevan kosteuden määrää.
 • Varmistamalla pinnoituskelpoisuus luotettavilla menetelmillä, vältytään mikrobiongelmilta, materiaaliemissioilta sekä esim. laatoituksen irtoamiselta.
 • Uudessa betonissa kosteus mitataan yleensä kahdesta syvyydestä, pinnasta sekä arvostelusyvyydestä (esim. maanvarainen betonilaatta 40% valun vahvuudesta)

Pinnoitusturva 25

…selvittää onko betonirakenteet kuivuneet riittävästi, jotta kulloinkin asennettavan pinnoitteen voi turvallisesti asentaa

Yleisemmin betonin kosteuden tulee pinnoitteesta riippuen olla arvostelusyvyydessä vähintään
alle 85 RH-% tai alle 90 RH-% ja betonin pinnan alle 75 RH-%

Betonin kosteuden voi mitatta porareikämittauksin tai näytepalamenetelmällä

Lue lisää pinnoituskelpoisuuden mittauksista

Ota yhteyttä

Tiiveysturva 25

 • Tiiveysmittauksella selvitetään talon ulkovaipan kokonaisilmanpitävyys (q50-luku kertoo 50 Pascalin alipaineessa rakenteiden läpi virtaavan vuotoilmamäärän suhteutettuna rakennuksen vaipan pinta-alaan yhden tunnin aikana [m3/(h m2)].)
 • Energiatehokas ja terve talo vaatii tiiviin ympäröivän rakenteen.
 • Epätiiveyskohdista kosteutta ja lämpöä voi siirtyä ulospäin rakenteeseen
 • Ilmavirta myös viilentää kyseistä rakenneosaa, jolloin kosteusvaurion riski kasvaa
 • Lämpökuvauksella voidaan lisäksi varmistaa yksittäisten läpivientien tiiveys

Tiiveysturva 25 → talon / huoneiston tiiveysmittaus

Lue lisää tiiveysmittauksesta

Ota yhteyttä

Lämpöturva 25

 • Lämpökuvauksella voidaan varmistaa eristeasennusten onnistuminen ja todeta mahdolliset lämpövuotokohdat
 • Lämpökuvauksella voidaan havaita mahdolliset pienetkin ilmavuotokohdat esimerkiksi ulkovaipan läpivienneissä ja höyrysulkumuovin liittymissä
 • Lämpökuvauksella voidaan paikallistaa lattialämmityksen tarkat sijainnit sekä tarkistaa samalla sen toimivuus

Lämpöturva 25

Sisältää lämpökuvauksen uudiskohteessa. Lämpöturvassa dokumentoidaan lämpökuvin mahdolliset puutteet sekä lattialämmityksen sijainnit huonetiloittain.

Lue lisää lämpökuvauksista

Ota yhteyttä

Vedeneristysturva 25


vedeneristys_20130812_082856

 • Onnistunut vedeneristys ja märkätilan moitteeton toiminta vaatii huolellista pohjatyötä.
 • Vedeneristystyön valvonnassa suoritetaan eristeelle tiiveyskoe alipainepumpulla
 • Vedeneristeen kalvovahvuus todetaan luuppimittauksin (tarkkuus 0,1mm)
 • Vedeneristeen läpivientien tiiveys tarkastetaan
 • Laatoitettujen pintojen läpiviennit ja saumaukset tarkastetaan

Vedeneristysturva 25 = märkätilavalvonta → sisältää 4 valvontakäyntiä
valvonta-valmis_20130830_111509

 1. Asennusalustan tarkastus
 2. Seinien vedeneristys
 3. Lattian vedeneristys
 4. Lopputarkastus laatoitustyön jälkeen

Lue lisää vedeneristystyön valvonnasta

Ota yhteyttä