Lämpökameratutkimukset ja tiiveysmittaukset

Ulkovaipan energiatehokkuus

Kiinteistöjen lämpöteknillinen toimivuus vaikuttaa niin energiatehokkuuteen kuin kosteustekniseen toimivuuteen ja tätä kautta asuinviihtyvyyteen.

Ulkovaipassa lämpö- ja ilmavuotoja esiintyy yleensä rakenteiden liittymäkohdissa, höyrysulkujen läpivienneissä ja ikkunoiden sekä ovien tiivistyksissä. Kyseiset vuodot voivat aiheuttaa rakenteissa kosteusvaurioita. Näiden vuotojen paikallistaminen ja korjaaminen pitää rakenteet terveenä ja energiakustannukset laskevat.

Lämpö- ja ilmavuotojen paikannukset

Lämpökameralla lämpö- ja ilmavuotojen paikantaminen käy vaivattomasti, jonka jälkeen korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin kustannustehokkaasti.

Lämpö- ja ilmavuotojen paikannukset on hyvä ajoittaa pakkasjaksolle, jotta saadaan riittävät olosuhteet luotettavalle tutkimukselle.

TaloTuki Oy käyttää lämpökameratutkimuksissa Flir-lämpökameraa.

Ota yhteyttä

Lattialämmitysten paikantaminen

Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä tulee usein tarve lattialämmitysten paikantamiseen, jotta lisätöiltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta vältyttäisiin. Lämpökameralla kaapeleiden ja lattialämmitysputkistojen paikantaminen on vaivatonta.

Lämpökameralla voidaan selvittää myös lattialämmityksen toimivuus halutulta alueelta.

TaloTuki Oy käyttää lämpökameratutkimuksissa Flir-lämpökameraa.

Ota yhteyttä

Tiiveysmittaukset

TIIVEYSMITTAUS

Rakennuksen hyvä ilmatiiveys on tärkeää koska nykyisin ilmanvaihdon hoitaa koneellinen ilmanvaihto. Tiivistalo on myös energiatehokas.

Kaikki höyrysulun liitokset ja läpiviennit tulee olla tiiviitä. Ulkoa rakenteen läpi tuleva ilma tuo mukanaan epäpuhtauksia ja kosteutta. Viileänä vuodenaikana ulkoa tuleva ilmavirta myös viilentää kyseistä rakenneosaa, jolloin kosteusvaurion riski kasvaa. Epätiiveyskohdista voi myös lämpöä ja kosteutta siirtyä ulospäin rakenteeseen. Tiiveysmittauksella selvitetään talon ulkovaipan kokonaisilmanpitävyyttä ja lämpökuvauksella voidaan varmistaa yksittäisten läpivientien tiiveys.

TaloTuki Oy suorittaa tiiveysmittauksia ja lämpökuvauksia pientaloille. Tiiveysmittaajallamme on VTT-Rakenteiden Tiiveyden mittaajan Henkilösertifikaatti sekä VTT-Rakenteiden Lämpökuvaajan Henkilösertifikaatti.

Ilmatiiveyden mittaaminen on tärkeä osa rakentamisen laadunvarmistusta. Dokumentoituna se lisää myös kiinteistön arvoa.

Ota yhteyttä