Kuntotutkimukset & kiinteistöjen tarkastukset

Kiinteistön kunnon seurannan merkitys

Suomessa vallitsevat ilmasto-olosuhteet asettavat rakennuksille ja rakenteille haasteita, niin rakentamisessa kuin rakennuksen ylläpidossa.

Rakennusten ikääntyminen luo myös omat haasteensa kunnossapidolle. Vanhemmassa rakennuskannassa esiintyy tyypillisesti rakenteiden tuulettuvuusongelmia, talot ovat matalaperusteisia ja vesikaton aluskatteet puuttuvat usein kokonaan. Tällöin tulee kohdistaa huomioita mm. vesikatteeseen, sadevesien poisjohtamiseen, ulkoverhouksen kuntoon ja tarvittaessa tuulettuvuuden parantamiseen.

Rakennuksen sisäpuolella huomiota tulee kiinnittää sisäilman vaihtuvuuteen, kosteidentilojen kuntoon sekä vesitoimintalaitteiden toimivuuteen. Vesivahingot ovat harmittavan yleisiä ja tulevat aina vakuutuksista huolimatta omistajille kalliiksi ja tuottavat paljon ylimääräistä vaivaa. Tämän vuoksi kiinteistöjen kunnon seurannan merkitys ja ennalta ehkäisy on erityisen tärkeää. Tämä jää kuitenkin usein liian vähäiselle huomiolle.

Kuntotutkimukset

Rakenteen tai rakennuksen osan kunnon selvittäminen auttaa kiinteistön omistajaa mm. varautumaan rakennuksen ylläpitoon liittyviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kuntotutkimuksessa tehdyistä havainnoista laaditaan  selkeä lukuinen kuvallinen raportti. Raportti kertoo tarkastettavan kohteen kunnon, mahdolliset puutteet, korjaustoimenpiteet ja tarvittaessa mahdolliset lisätutkimustarpeet.

Asuntokauppatilanteessa TaloTuki Oy tarjoaa Asuntokaupan kuntotarkastusta. Kuntotarkastuksessa selvitetään koko rakennuksen tekninen kunto ja toimivuus läpi aistinvaraisesti ja pintakosteusmittareita apuna käyttäen. Tarvittaessa tehdään rakennekosteuden mittauksia porareikämittauksena tai avataan rakennetta, jotta saadaan lisätietoa rakenteen toimivuudesta.

Kuntotarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja arvioiden perusteella tehdään päätelmät mahdollisten lisätutkimusten tarpeellisuudesta.

Ota yhteyttä

Kiinteistöjen tarkastukset

Pitkän työhistorian ja kokemuksen myötä TaloTuki Oy:n ammattilaisille on muodostunut vankka näkemys monenlaisten kiinteistöjen ongelmien selvittämisestä. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi värimuutokset pinnoissa, epätavalliset hajut, murtuneet saumaukset, maalipinnoitteen vauriot. TaloTuki Oy:llä on laajat valmiudet myös monenlaisiin muihin kiinteistöjen tarkastuksiin ja niiden dokumentointiin.

Ota yhteyttä