Rakennekuivaukset, desinfioinnit ja otsonointi

Rakennekuivaukset

Ennen kuivaustöiden aloittamista purettavaksi suunnitellut pinnoitteet ja rakenteet tulee poistaa. Ennen kosteusvaurion purkutöiden aloittamista on vaurioalue osastoitava ja alipaineistettava. Tällä varmistutaan siitä, ettei esimerkiksi rakenteiden avaustöiden yhteydessä epäpuhtauksia pääse leviämään vaurioaluetta ympäröiviin tiloihin. Purkutyöt tulee suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen ja lisävaurioita aiheuttamatta. Purkutöissä on syytä huomioida myös jälleenrakentamisen sujuvuus. Purkutöiden yhteydessä tulee usein tehdä myös tarkistusmittauksia. Tarkistusmittauksin varmistutaan vaurioalueen laajuudesta ja koneellisen kuivauksen tarpeellisuudesta.

Koneellisella kuivauksella ehkäistään mikrobivaurioiden syntymistä sekä säästetään aikaa. Esimerkiksi kastuneen betonirakenteen kuivuminen pinnoituskelpoiseksi voi kestää useita kuukausia ilman koneellista kuivausta. Koneellinen kuivaus on oltava myös hallittua, jottei lisävaurioita syntyisi.

Koneelliseen kuivaukseen kuuluu oleellisena osana rakennekosteusmittaukset. Rakennekosteusmittauksien perusteella hallitaan kuivumisen edistymistä sekä tehdään pinnoitustöiden aloittamispäätökset. Kuivaustöiden yhteydessä suoritetaan myös asianmukaiset desinfioinnit tehokkailla ja turvallisilla menetelmillä. Näin päästään hyvään ja luotettavaan lopputulokseen.

TaloTuki Oy tarjoaa rakenteiden kuivaukset ja niiden yhteydessä tehtävät rakennekosteusmittaukset sekä desinfioinnit yli kymmenen vuoden kokemuksella!

Ota yhteyttä

Desinfioinnit ja otsonointi

 

Kosteusvauriokorjauksissa lähdetään yleisesti siitä, että mikrobivaurioitunut rakenne tai sen osa poistetaan. Joissakin tapauksissa rakenteiden poistaminen ei kuitenkaan ole järkevää tai mahdollista. Näissä tapauksissa tehokkaan kuivaustyön ohessa käytetään tutkittuja ja turvalliseksi todettuja desinfiointiaineita ja menetelmiä.

Desinfiointi- ja homeenestoaineita on markkinoilla lukuisia ja niiden vaikutusmekanismit ovat erilaisia. Uusimmissa tutkimuksissa on myös todettu, että osa markkinoilla olevista aineista eivät ole toimivia tai tehokkaita. Käytettävästä aineesta riippumatta on erityisen tärkeää noudattaa kullekin aineelle annettuja ohjeita ja turvamääräyksiä. Näin turvallisuuden lisäksi varmistutaan siitä, että kulloinkin käytettävä aine toimii suunnitellulla tavalla.

Kosteusvauriokorjauksien jälkeen tulee tarvittaessa myös huoneilma puhdistaa. Sisäilman puhdistuksessa käytetään yleisesti otsonointi- tai ionisointimenetelmiä. Lyhyesti sanottuna otsonointimenetelmä tuhoaa ilmassa olevia epäpuhtauksia tehokkaasti, kun taas ionisointimenetelmällä epäpuhtaudet pääosin laskeutuvat pinnoille.

Suoritamme sisäilman puhdistuksia ja hajunpoistoja otsonointimenetelmällä!

Ota yhteyttä