KUNTOTARKASTUKSEN ESIVALMISTELUT SEKÄ HAASTATTELU

ESIVALMISTELU:

 • PIIRUSTUKSET JA ASIAKIRJAT
 • Tarkastuksen kannalta olennaisia piirustuksia ovat yleisleikkaus, pohjapiirros ja rakennepiirustukset sekä rakennustarkastuspöytäkirjat.
 • Lopputarkastuspöytäkirja olisi syytä olla nähtävillä.
 • Pyydämme teitä ottamaan rakennuksen asiakirjat valmiiksi esille, mikäli asiakirjoja on saatavilla.
 • RAKENTEIDEN TARKISTUS
 • Rakennus tarkistetaan ulkoa ja sisältä.
 • Vesikatolta tarkistetaan kattoturvatuotteet, läpiviennit ja katteen kunto siinä määrin kuin tarkastaminen on turvallista.
 • Rännit ja syöksytorvet tarkistetaan.
 • Rakennuksen ulkopuolelta tarkistetaan maalipinnan kunto, ikkuna ja ovipellitykset, sadevesikaivot, salaojat (mikäli tarkastuskaivot ovat avattavissa), seinän vierustat ja pihamaan kallistukset.
 • Ylä- ja alapohjarakenteiden tuuletus-/ryömintätilat tarkistetaan, mikäli tiloihin on pääsy ja tilat voidaan tarkistaa turvallisesti.
 • VESIPISTEELLISET TILAT
 • Kaikki vesipisteet, lattiakaivot ja allaskaapit tarkistetaan. Kaappien tyhjentäminen nopeuttaa tarkastuksen tekemistä.
 • Lämminvesivaraajien alustat ja Ilmanvaihtokoneiden suodattimet tarkistetaan.
 • Lämmitysjärjestelmät tarkastetaan silmämääräisesti. Järjestelmän testaaminen ei kuulu kuntotarkastuksen piiriin.
 • Kylmälaitteiden alustat tarkistetaan.
 • TILOJEN KÄYTTÖ
 • Rakennuksen tuulettamista tulee välttää tarkastuspäivänä.
 • Pesuhuoneen käyttöä tulee välttää vuorokauden ajan ennen tarkastusta pesuhuoneeseen tehtävän pintakosteusmittauksen takia.
 • Kaikkiin huonetiloihin tulisi olla vapaa pääsy.

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSIO

Pyydämme teitä vastaamaan alla oleviin kysymyksiin rakennuksen korjaushistoriasta ja käyttötottumuksista.

Perustiedot

Lähettäjän nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Kohteen osoite (pakollinen)

sähköpostiosoite (pakollinen)

Omistushistoria

Monesko omistaja olette? Ja kauanko olette asunut kiinteistössä

Huolto-, vaurio ja korjaushistoria

Mitä merkittäviä korjaustöitä kiinteistössä on tehty normaalin kunnossapidon lisäksi?

Suunnitellut tai tiedossa olevat korjaustoimenpiteet

Onko talossa suunnitteilla olevia korjauksia, jotka tekisitte jos jäisitte asumaan taloon?

Hyönteiset ja pieneliöt

Oletteko havainneet rakennuksen sisätiloissa pieneliöitä tai hyönteisiä, esimerkiksi muurahaisia tai sokeritoukkia?
EiKyllä

Pieneliöiden tai hyönteisten esiintymisajankohta?

Kunnallistekniikka

Käyttöveden kulutus vuositasolla(n. m³)?

Hulevesiliittymä (sade-, salaoja- ja rännivedet)KäyttövesiliittymäSähköliittymäJätevesiliittymä

Muu jätevesijärjestelmä
UmpisäiliöImetyskenttä

Huomiot:

Sähköt

Onko rakennuksen sähköjen toiminnassa ollut puutteita (Esimerkiksi sama sulake palaa toistuvasti) ?

Onko rakennuksessa tiedossa olevia keskeneräisiä sähköasennuksia?

Onko rakennuksessa tai piha-alueilla sähköasennusvarauksia esim. johtoja pihavaloille ?

Huomiot:

Käyttösähkönkulutus vuositasolla (arvio)?

Ilmanvaihtojärjestelmä

Rakennuksen ilmanvaihto on:

Onko huonetiloihin asennettu korvausilmaventtiileitä (esim. ikkunapuitteiden yläosiin) ?

Onko huonetiloissa poistoilmaventtiileitä? Missä tiloissa?

Onko huonetiloihin asennettu korvausilmaventtiileitä (esim. ikkunapuitteiden yläosiin)?

Onko huonetiloissa poistoilmaventtiileitä? Missä tiloissa?

Poistoilmapuhaltimen asennusvuosi?

Onko ilmanvaihtokoneen toiminnassa ollut häiriöitä?

Onko koneelle tehty huoltoja?

Kuinka usein koneen suodattimet on vaihdettu?

Onko ilmanvaihdon ilmamäärät säädetty asentamisen jälkeen?

Onko ilmanvaihtokanavia puhdistettu?

Huomiot:

Poikkeavat hajuhavainnot ja sisäilma

Oletteko havainneet rakennuksessa poikkeavia hajuja?
EiKyllä

Oletteko havainneet puutteita sisäilman laadussa, esimerkiksi tunkkaisuutta?
EiKyllä

Oletteko tunteneet vedon tunnetta talon sisätiloissa tai onko rakennuksessa erityisen kylmiä kohtia?
EiKyllä

Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmä on:

Kaukolämpö
PatteritLattialämmitysMuu

Sähkölämmitys
PatteritLattialämmitysKattolämmitysMuu

Öljylämmitys
PatteritLattialämmitysMuu

Lämmityskattila on vuodelta?

Miten usein lämmityskattila on nuohottu?

Öljypoltin on vuodelta?

Milloin poltin on viimeksi huollettu?

Öljysäiliö?
TeräsMuoviLasikuitu

Säiliön sijainti?

Säiliön viimeisin tarkistusajankohta?

Maalämpö
PatteritLattialämmitysMuu

Onko rakennuksessa ilmalämpöpumppu? Merkki/Malli?

Onko lämmitysjärjestelmässä ollut vuotoja tai toistuvia painehäviöitä?
(vesikiertoiset järjestelmät)

Onko lämmitysjärjestelmän osia huollettu tai vaihdettu?

Onko rakennuksen lämmityksessä ollut katkoksia?

Mikä on rakennuksen lämmitysenergiankulutus vuositasolla (arvio)?

Putkistot

Viemärit ovat?
MuoviaValurautaaBetoniaMuu

Käyttövesiputket ovat?
MuoviaKupariaTerästä

Patteriputkisto (mikäli vesikierto)
TerästäMuoviaKuparia

Onko käyttövesien toiminnassa ollut puutteita, painehäviöitä tai jäätymisiä?

Onko viemärissä ollut tukoksia?

Tulisijat ja savuhormit

Mitä tulisijoja rakennuksessa on?
Varaava tulisijaEi varaava tulisijaMuu, mikä?

Piippu on?
TiiliHarkkoPelti (kevyt hormi)

Onko tulisijojen vedossa ollut ongelmia?

Miten usein tulisijat ja piippu on nuohottu ja milloin viimeksi?

Pesutilat

Ovatko pesuhuoneen rakenteet alkuperäiset? Onko pesutiloihin tehty korjauksia, jos on mitä?

Onko pesutilojen seinä- ja lattiarakenteisiin asennettu vedeneristeet?
KylläEiEn tiedä

Salaojat ja sadevesijärjestelmä

Onko syöksytorvien alle asennettu rännikaivot tai loiskekivet? Minne rännikaivojen vesi on johdettu?

Onko rakennuksen ympärille tai alle asennettu salaojia? Onko salaojilla tarkistuskaivoja?
Mihin salaojat tai on johdettu? Onko saliojien toiminnassa havaittu puutteita /onko putkistoa huollettu?

Muuta huomioitavaa

Onko tarkastettavan rakennuksen talotekniikkaa (esim. sähkö-, vesimittareita) sijoitettu muihin rakennuksiin esim. autotalliin?

Onko teillä tiedossa asioita jotka voivat vaikuttaa rakennuksen kuntoon tai muita seikkoja jotka on syytä tuoda esiin kuntotarkastuksen yhteydessä?