Korjausrakentamisen valvonta ja – kilpailutus

Yleistä korjausrakentamisesta

Korjausrakentaminen tulee ajankohtaiseksi yleensä, kun rakennusosan tekninen käyttöikä lähestyy loppuaan. Korjausrakentamista tarvitaan myös silloin, kun havaitaan jokin ennalta arvaamaton vahinko tai vaurio esimerkiksi vesivahinko.

Korjausrakentamisessa kuten rakentamisessa yleensä on noudatettava viranomaismääräyksiä, tuotevalmistajan ohjeita ja hyvää rakennustapaa. Ammattimaisesti suunniteltu, kilpailutettu ja valvottu korjaustyö sujuu joustavasti ja takaa kustannustehokkaan ja parhaan mahdollisen lopputuloksen.

TaloTuki Oy tarjoaa kartoitusten lisäksi myös korjaussuunnittelua, kilpailutus- sekä valvontapalvelua.

Selkeästi dokumentoitu kartoitus- ja korjaustyö on tärkeää myös kiinteistön arvonsäilymisen kannalta !

 

Remonttien suunnitelu ja – kilpailutus

Ennen korjaustöihin ryhtymistä tulee selvittää mm. käytettävät korjaustavat ja materiaalit, minkä vuoksi työ on syytä suunnitella hyvin. TaloTuki Oy tarjoaa kattavaa korjaussuunnittelua ja avustaa tarvittaessa rakennus- tai toimenpideluvan hakemisessa. Haastavissa tilaratkaisuissa tai -muutoksissa käytössämme on myös arkkitehtiosaamista.

Hyvin suunniteltu työ on puoliksi tehty!

Kohteen tunteminen ja ammattimainen suunnittelu luo pohjan tehokkaalle kilpailutukselle jolloin saadut tarjoukset ovat myös vertailukelpoisia keskenään. Näin yllätykset ja niiden mukana tuomat lisäkustannukset saadaan minimoitua. Tarjouksista teemme selkeän yhteenvedon, jolloin sopivan remonttiliikkeen valinta on asiakkaallemme vaivatonta.

Kohteen tunteminen, toimivan korjaustavan valitseminen, onnistunut kilpailutus ja toteutuksen valvonta, takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen !

 

Ota yhteyttä

Korjausrakentamisen valvonta

Korjausrakentamisen valvonnalla varmistetaan, että työntoteutus kohteessa sujuu aikataulun ja suunnitelmien mukaan. On erityisen tärkeää, että työ toteutetaan määräysten ja hyvän rakennustavan mukaan sekä käytetään tarkoitukseen soveltuvia materiaaleja ja työmenetelmiä.

TaloTuki Oy tarjoaa kattavaa ja edistyksellistä kilpailutus- ja valvontapakettia!

Selkeä raportointimme yhdistettynä joustavaan palveluumme takaa laadukkaan lopputuloksen.

Ota yhteyttä

Vedeneristystyön valvonta

Luuppi-kuvaVedeneristevalmistajat antavat tuotteellensa takuun edellyttäen kuitenkin, että asennustyö on tehty asianmukaisesti ja heidän ohjeistamallaan tavalla. Ongelmien välttämiseksi ja mahdollisien ongelmatilanteiden varalta on tärkeää, että asennustyö on valvottu ja dokumentoitu asianmukaisesti. Myös mahdollisessa asunnon myyntitilanteessa on etua, että tulevalle omistajalle voi esittää selkeät valvontadokumentit.

Märkätilan toiminta ja vedeneristyksen onnistuminen vaatii oikein toteutetun runkorakenteen ja hyvät pohjatyöt. Vedeneristyksen onnistuminen vaatii hyvän tartunnan lisäksi mm. oikeat työmenetelmät, huolellisesti toteutetut läpivientien tiivistykset ja riittävät kerrosvahvuudet. Vedeneristeen päälle tulevien pinnoitteiden oikeaoppisella asennuksella suojataan vedeneristettä sekä mahdollistetaan vedeneristeen suunniteltu toiminta.

TaloTuki Oy varmistaa vedeneristeen riittävän tiiveyden ja tartunnan tarkoitukseen suunnitellulla GVK-alipainepumpulla. Vedeneristeen kalvovahvuus tarkastetaan ja mitataan puolestaan mitta-asteikollisella luupilla.

Ympäristöministeriön julkaiseman tiedon mukaan (KH 90-00403 / LVI 01-10424) laatoitetun ja vedeneristetyn märkätilan keskimääräinen tekninen käyttöikä on 30 vuotta. Jotta tähän käyttöikään päästään, vaatii märkätilan toimivuus kokonaisvaltaista rakentamisen onnistumista.

Ota yhteyttä