Asuntokaupan kuntotarkastukset & energiatodistukset

Kuntotarkastuksen haastatteluosio

Kuntotarkastuksen merkitys asuntokauppatilanteessa

Rakennuksen kunnon selvittäminen auttaa kiinteistön omistajaa varautumaan rakennuksen ylläpitoon liittyviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kuntotarkastuksesta laadimme selkeän raportin johon kirjataan rakennuksessa havaitut puutteet ja riskipaikat. Helposti ymmärrettävän tekstin lisäksi havainnot on esitetty myös valokuvin. Raporttimme antaa ajantasaisen tiedon kiinteistön kunnosta ja kertoo mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset.

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tehtävänä on tuottaa puolueetonta tietoa kaupan osapuolille rakennuksen sen hetkisestä kunnosta. Rakennustekninen tieto kaupan kohteena olevasta rakennuksesta luo turvaa molemmille osapuolille. Tarkastuksesta saatu tieto auttaa myös uutta omistajaa ymmärtämään kyseisen rakennuksen ominaisuuksia, toimintaa ja ylläpitoa.

Asuntokaupan yhteydessä 1.6.2013 voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä kiinteistön myyjällä tulee olla esittää myös voimassa oleva energiatodistus.

 

 

 

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastuksessa käydään rakennuksen tekninen kunto ja toimivuus läpi pääosin aistinvaraisesti ja pintakosteusmittareita apuna käyttäen. Tarkastuksessa selvitetään mahdolliset riskirakenteet rakennuspiirustukset ja kyseisen rakennuksen rakennusajalle tyypilliset rakennustavat huomioiden. Riskirakenteeseen tai muuten vaurioepäilyn kohteena olevaan rakenteeseen voidaan tehdä rakennekosteuden mittauksia porareikämittauksena tai avata rakennetta, jotta saadaan lisätietoa rakenteen toimivuudesta.

Kuntotarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja arvioiden perusteella tehdään päätelmät mahdollisten lisätutkimusten tarpeellisuudesta.

Rakennuksen kunnon selvittäminen auttaa kiinteistön omistajaa varautumaan rakennuksen ylläpitoon liittyviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kuntotarkastuksesta laadimme selkeän raportin johon kirjataan rakennuksessa havaitut puutteet ja riskipaikat. Helposti ymmärrettävän tekstin lisäksi havainnot on esitetty myös valokuvin. Raporttimme antaa ajantasaisen tiedon kiinteistön kunnosta ja kertoo mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset.

Oheisesta kuvalinkistä voit tulostaa kuntotarkastuksen esivalmistelu- ja haastattelulomakkeen.

 

Ota yhteyttä

Energiatodistukset

Laatimamme energiatodistus antaa tietoa rakennuksen energiakulutukseen vaikuttavista seikoista ja kertoo energiatehokkuusluokan. Energiatodistuksessa otamme huomioon myös toteutuneet energiakulutustiedot.

Perustason energiatodistuksen laatijallamme on FISE Oy:n myöntämä pätevyys.

Ota yhteyttä